Van toegevoegde waarde
Powered by: Johan Gielen

Adviesdiensten - voor zowel ondernemers als overheden

 - De huidige waarde is leuk – waarde toevoegen des te leuker!

Waardecreatie is hierbij het centrale begrip. Hierbij gaat het om waarde toe te voegen aan uw organisatie, het object, het gebied, de leefomgeving of aan uw onderneming.

Voeg waarde toe aan:

  • uw (her)ontwikkeling van gebieden tot transformatie
  • uw bestaand bedrijf
  • uw beleggingsportefeuille
  • de uitkomst van een geschil (nadeelcompensatie/ planschade/ fiscaal) 

Waarde & Vast levert consultancydiensten waarbij financiële aspecten centraal staan, maar die ook betrekking kunnen hebben op ruimtelijk opgaven, het opstellen of beoordelen van een businesscase of ontwikkelpropositie. Het adviseren van de onderneming over zijn onderneming of portefeuille behoort tevens tot de mogelijkheden.

De werkzaamheden kunnen worden aangeboden op advies, project of interim basis.

Projectleiding | procesmanagement

De opleving van de economie en ook bijvoorbeeld de komst van de nieuwe Omgevingswet vraagt steeds meer specialistische kennis om processen vorm te geven en projecten gerealiseerd te krijgen. Waarde & Vast kan u (tijdelijk) ondersteunen op het gebied van:

  • Opstellen grondbeleid of ruimtelijk beleid
  • Opstarten van een (gebieds)ontwikkeling
  • Herstructureren/ begeleiden van een afdeling vastgoed, projectbureau of grondbedrijf
  • Opstellen van een (strategische) economische visie, ruimtelijke visie of vastgoedbeleid
  • Het begeleiden van de ontwikkelafdeling
  • Acquisitie en verwerving van posities/ portefeuilles

Gebiedsontwikkeling

Het samenbrengen van verschillende partijen met verschillende belangen en ambities maar wel allen met een ruimtelijke opgave vraagt om kennis van processen, inlevingsvermogen, visie en overtuigingskracht om deze belangen te bundelen om samen tot een toekomstbestendige ontwikkeling te komen. Waarde & Vast kan u hierbij ondersteunen om partijen te overtuigen van de meerwaarde van het samen doen, dit vast te leggen in een samenwerkingsvorm en het vertalen van de verschillende belangen in een programma waarin meerwaarde, op het vlak van toekomstbestendig, duurzaam en (financieel) resultaat, samen komen in een aanpak. 

Herstructurering | herontwikkeling | transformatie

Het komen tot een object- of gebiedsgerichte aanpak voor verouderd vastgoed is een bijzondere specialiteit van Waarde & Vast. Het in kaart brengen van de kansen, het komen tot een aanpak, het in kaart brengen van het marktpotentieel, het overtuigen van partijen, het bepalen van de haalbaarheid, het organiseren van financiering om te komen tot een nieuwe invulling van een plek kunnen wij voor u verzorgen. 

Vanuit mijn interesse in industrieel erfgoed heb ik hier in het verleden een scriptie over geschreven voor mijn master opleiding. Deze is hier te downloaden.

Planeconomie | Vastgoedeconomie

Het waarderen van ondernemingen en vastgoed vormt één van de kernactiviteiten van Waarde & Vast. Het opstellen van een grondexploitatie (GREX) of opstalexploitatie in het kader van project- of gebiedsontwikkeling alsmede het uitgeven van (gemeentelijke) gronden kan dan ook door Waarde & Vast voor u verzorgd worden. Op basis van uitgebreide modellen kunnen voor verschillende vastgoedcategorieën op verschillende manieren berekeningen opgezet worden om bijvoorbeeld de haalbaarheid van een project vast te stellen of risico's inzichtelijk te maken.

Wij kunnen u ook ondersteunen in de PMC cyclus en opstellen van grondbeleid, grondprijsbrieven, residuele waardes en het opstellen van een exploitatieplan/ anterieure overeenkomst.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn