Van toegevoegde waarde
Powered by: Johan Gielen

CV - Johan Gielen MSRE MRICS RRV RT 

                                                                                                  

Over 

Ik ben een analytisch en strategisch sterke (vastgoed)professional met een passie voor ruimtelijke- & waarderingsvraagstukken. Ik opereer op financieel-juridisch snijvlak en spreek de taal van zowel private als publieke partijen.

Wat drijft een ondernemer? Hoe ziet zijn verdienmodel eruit? Hoe behalen we een maximaal resultaat? Hoe realiseren we een maatschappelijke en duurzame impact voor zowel de ondernemer als haar omgeving.

Gezien mijn brede achtergrond en kennis van zowel het vastgoed als de onderneming ben ik in staat op het plan/ de businesscase zo vorm te geven dat deze interessant wordt voor investeerders en overheidsinstanties. Daarbij heb ik een sterke voorkeur voor de bestaande omgeving (brownfields) en zoek ik steeds naar (nieuwe) mogelijkheden voor de ondernemer.

Vooruitgang boek je niet door binnen bestaande kaders te denken. Het creëren van nieuwe toepassingen en het bedenken van nieuwe combinaties zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Juist daarom treedt is graag op als vernieuwer/ tegen denker/ creator voor partijen die zich in de initiatieffase bevinden of aan de vooravond staan van een verandertraject en behoefte hebben aan denkkracht en advies om tot een onderbouwd plan te komen.

Kwalificaties

Opleidingen

 • Rotterdam School of Management/ Erasmus University - Executive Master Business Valuation (RV)
 • Amsterdam School of Real Estate/ Universiteit van Amsterdam - Master of Science Valuation (MSRE)
 • PBNA - Grondverwerving & Schadeloosstelling
 • Fontys Hogeschool - HEAO/ MER Vastgoed & Makelaardij

 Ervaring

 • Eigenaar - Waarde & Vast
 • Fondsmanager - Breedbandfonds Brabant BV (BOM)
 • Senior Investment Manager - BOM Bedrijfslocaties BV (voorheen BHB Capital)
 • Docent hercertificering makelaars en taxateurs Vastgoedcert. - Morel | KPE
 • Senior Adviseur/ Gebiedseconoom - DHV Management Consultants/ Grondbeleid & Gebiedsexploitaties
 • Docent Vastgoed & Makelaardij - Fontys Hogeschool Eindhoven/ Management Economie en Recht
 • Waarderingsspecialist/ senior adviseur - Oranjewoud
 • Eigenaar - Adviesbureau Onroerende Zaken Renvooi+
 • MT-lid/ Taxateur - WOG Taxateurs

Kijk voor een uitgebreid CV op www.linkedin.com/in/johangielen/

Hieronder vindt u een overzicht van projecten zoals die door Waarde & Vast of voor andere werkgevers zijn uitgevoerd:                                                  

Activiteiten | afgeronde projecten

Marktwaarde Taxaties Woningcorporaties

Marktwaarde Taxaties Woningcorporaties

Beschrijving Het uitvoeren van een markwaardewaardering ten behoeve van de jaarrekening.

Type project

Klant Diverse woningbouwcorporaties

Gemeente Deurne

Gemeente Deurne

Beschrijving Strategisch Planeconoom/ Vastgoedadviseur

Type project Plan- en Vastgoedeconomie en gebiedsontwikkeling/ herontwikkeling

Klant Gemeente Deurne

Werkzaamheden O.a. ontwikkelen van een nieuw (grond)exploitatiemodel en het schrijven van de nieuwe Nota Grondbeleid

Tijdvak 2019 - heden

Website www.deurne.nl

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Beschrijving Het ROW is een fonds dat ondernemers financiert en begeleid binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven waarbij middels ruimtelijke investeringen een bijdrage wordt geleverd aan de groei van innovatie en werkgelegenheid

Type project Fondsmanagement/ opzetten en uitbouwen fonds & samenwerking

Werkzaamheden In opdracht van het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het investeringsfonds dat leningen of garanties verstrekt aan ruimtelijke projecten die een bijdrage leveren aan de economie (toevoegen werkgelegenheid of innovatie) om op die manier de bestaande campussen en clusters binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) te versterken.

Klant ROW BV bestaande uit de gemeenten Best, Eindhoven, Gedrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Tijdvak 2018 - heden

Website www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/row

KunstLOC Brabant

KunstLOC Brabant

Beschrijving Subsidie impulsgelden is één van de drie financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector, kunnen een impulsgeldenaanvraag doen. Aanvragen worden uiteindelijk voorgelegd aan de adviescommissie impulsgelden. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die na gaat of het proces van de aanvraag volledig en in goede orde is verlopen. Daarnaast bekijkt de commissie in hoeverre de projecten een bijdrage leveren aan de doelstelling van het impulsgeldenprogramma: de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Johan Gielen is lid van deze adviescommissie.

Type project Adviesorgaan

Klant KunstLOC Brabant (voorheen Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur)

Tijdvak 2015 - heden

Internet http://www.bkkc.nl/financiering/subsidie-impulsgelden/adviescommissie-impulsgelden

BOM Bedrijfslocaties

BOM Bedrijfslocaties

Beschrijving

Type project Investment management/ procesmanagement

Werkkzaamheden In opdracht van de provincie Noord Brabant voert de BOM een opdracht uit met als doel de kwaliteit van het ondernemersklimaat op bedrijventerreinen positief te beïnvloeden. Dit door op een actieve en risicodragende manier te investeren in de herontwikkeling van gebouwen en gebieden.

Klant BOM Bedrijfslocaties/ Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen

Tijdvak 2010 - heden

AFGEROND De Run Veldhoven

AFGEROND De Run Veldhoven

Beschrijving Strategisch advies, procesmanagement, grond- opstalexploitaites

Type project Herstructurering/ Visie ontwikkelen

Werkzaamheden Op de RUN is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie om de toekomstige kwaliteit van het bedrijventerrein inzichtelijk te maken ten behoeve van de groeiplannen van ASML en het mogelijk maken van Dutch Mountains. Op RUN4000 is, via WeRUN een traject opgestart om de zittende ondernemers aan de hand van een businesscase traject te komen tot herontwikkeling.

Klant BOM/ Gemeente Veldhoven

Tijdvak 2016 - 2019

Website www.werunveldhoven.nl

AFGEROND bioART - Eindhoven

AFGEROND bioART - Eindhoven

Beschrijving Het huisvesten van bioART in het voormalige bunkercomplex "Duitse Woningen" in Eindhoven

Type project Consultancy- waarderen/ procesmanagement

Werkzaamheden Het ondersteunen van bioART in de onderhandeling met de gemeente Eindhoven om te komen tot een aankoop van een oud bunkercomplex (De Duitse Woningen). Alsmede het adviseren van deze partij op het vlak van waardering van het bedrijf om te komen tot het bepalen van de financierings- en investeringsruimte.

Klant BioART

Tijdvak 2015- 2018

Website www.bioartlab.com

AFGEROND Breedbandfonds Brabant

AFGEROND Breedbandfonds Brabant

Beschrijving In opdracht van de BOM betrokken bij de inrichting en implementatie van het Breedbandfonds Brabant bij de BOM. Dit fonds verstrekt financiering in de vorm van een subsidie aan partijen die breedband willen aanleggen in Brabant.

Type project Fondsmanagement

Werkzaamheden Het managen van het fonds en de investeringen/ het beoordelen en adviseren van businesscases/ het onderhandelen over financieringsconstructies/ het adviseren van aanvragers. In 2018 de BOM begeleid bij de overdracht van het Breedbandfonds aan de Provincie Noord Brabant.

Klant Vanuit de BOM verricht

Tijdvak 2014 - 2018

AFGEROND NIMBY bedrijf - Bergeijk

AFGEROND NIMBY bedrijf - Bergeijk

Beschrijving In het kader van een NIMBY-subsidie het verplaatsen van Diffutherm vanuit een stedelijk bedrijventerrein (Bergeijk) naar het Kempisch Bedrijvenpark (KBP).

Type project Verplaatsen onderneming

Werkzaamheden Vanuit de BOM betrokken als herontwikkelaar van het industrieterrein, waarbij verplaatsen van Diffutherm vanuit de kern van Bergeijk naar het KBP. Het financieel en juridisch haalbaar maken van de verplaatsingsoperatie en het komen tot een plan/ programma voor herontwikkeling voor Het Stoom alsmede het vormgeven van de bijbehorende overeenkomsten vormden hierbij de kern van de werkzaamheden.

Klant BOM/ Gemeente Bergeijk

Tijdvak 2010 - 2018

AFGEROND: Automotive Campus - Helmond

AFGEROND: Automotive Campus - Helmond

Beschrijving Opstarten en haalbaar maken gebiedsontwikkeling campus

Type project Gebiedsontwikkeling/ planeconomie

Werzaamheden Vanuit de BOM betrokken als initieel investeerder in de grond-& opstalexploitatie vanaf de beginfase van de campus tot het moment dat het ruimtelijk ontwikkelingsplan is vertaald naar een bestemmingsplan. Mede vormgever en oprichter van de campusorganisatie en lid van de stuurgroep.

Klant Samenwerking gemeente Helmond/ BOM

Tijdvak 2012-2017

AFGEROND: Herstructurering Deurne

AFGEROND: Herstructurering Deurne

Beschrijving Op een zakelijke en ondernemende manier komen tot een beter ondernemersklimaat op de Deurnense bederijventerreinen. Onderdeel van de pilot verzakelijking vanuit het Ministerie van I&M.

Type project Herstructurering/ gebeidsontwikkeling

Werkzaamheden

Klant Ondernemers/ Gemeente Deurne - vanuit de BOM

Tijdvak 2010 - 2016

AFGEROND Schrijver boek Fiscaal Vastgoed

AFGEROND Schrijver boek Fiscaal Vastgoed

Beschrijving Bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij mocht ik o.a. de lessen fiscaal recht geven. Bestaande literatuur was er niet of nauwelijks en miste vooral een toegankelijke benadering (met veel voorbeelden) voor studenten. Dat was voor mij de reden om het gebruikte lesmateriaal om te zetten in een boek. Een praktische benadering van fiscale zaken met als doel mee te kunnen praten met een fiscalist en fiscale vraagstukken te herkennen, om dan een fiscalist in te schakelen. Uiteindelijk zijn er drie drukken van verschenen en is het boek gebruikt binnen een aantal Universiteiten en HBO-instellingen.

Type project Initiatiefnemer, schrijver en hoofdredactie van een boek en het uitgeven ervan.

Klant Reed Business heeft de boeken uitgegeven

Tijdvak Tussen 2007 en 2011 zijn de drukken verschenen

AFGEROND Waarderen t.b.v. van de Wet WOZ

AFGEROND Waarderen t.b.v. van de Wet WOZ

Beschrijving Het waarderen en afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften in het kader van de Wet WOZ. Dit voor met name de complexe bedrijven (CNW) en incourant vastgoed. Denk hierbij aan AKZO, DSM, Philips, gevangenissen, vliegvelden, schouwburgen, onderwijsgebouwen, energiecentrales, hotels, vakantieparken e.d.. Daarbij alle voorkomende werkzaamheden gevoerd van afhandelen, opstellen rapporten en verweerschriften en vertegenwoordiging en/ of optreden bij de rechtbank als deskundige.

Type project Waarderen en afhandelen juridische procedures

Klant Verschillende gemeenten door het gehele land (o.a.: Utrecht, Leiden, Delft, Venlo, Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond, Woerden, Hengelo, Sittard - in totaal in ongeveer 50 gemeenten in Nederland werkzaam geweest).

Tijdvak 1995 - 2008


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn