Van toegevoegde waarde
Powered by: Johan Gielen

Business Valuation - het waarderen van de onderneming

                                                                                                                                                                                                                                 

De waarde van een bedrijf haal je niet uit de rendementen uit het verleden, maar uit dat wat nog komen gaat. Wilt u weten hoe en waar u waarde kunt toevoegen dan bent u bij Waarde & Vast aan het goede adres op het moment dat u van plan bent een bedrijf over te nemen of te verkopen. Het bepalen van een economische waarde van de onderneming vormt daarbij het uitgangspunt. Hierbij wordt rekening gehouden met de meer dan alleen de cijfers maar wordt het bedrijf zorgvuldig geanalyseerd in relatie tot de markt.  Nee het vaststellen van de waarde vraagt om een opinie van een deskundige waardeerder.

Van groot belang hierbij is het managen en van de verwachtingen van zowel koper als verkoper en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die de onderneming biedt. Waarde & Vast kan u begeleiden in dit (emotionele) traject. en samen met u dit (onderhandelings)traject ingaan. Een zorgvuldige analyse van de economische waarde van de onderneming vormt hierbij voor ons het startpunt van de dienstverlening. Dit geldt ook voor waarderingsvraagstukken in geval van een geschil. ook in geval van een gerechtelijk deskundigenonderzoek, fairness of second opinion kan Waarde & Vast u helpen aan een door een onafhankelijk persoon opgesteld waarderingsrapport.

Wij voeren waarderingen uit op het vlak van:

  • Aan- en verkoopbeslissingen/ transacties
  • Geschillen
  • Due diligence
  • Waarde optimalisatie

Aan de hand van bewezen waarderingsmethodieken stellen wij aan de hand van een zorgvuldige analyse een uitgebreide rapportage op die passend is voor het doel van de waardering. Ik heb met succes de opleiding Business Valuation (RV) aan de Rotterdam School of Management | Erasmus Universiteit afgerond.

Waarde & Vast is aangemerkt als RICS Registered Valuer en daarmee officieel erkend als Business Valuator. Waarderingen worden uitgevoerd op basis van volgens de Standard Valuation of businesses and business interests (2013) RICS. Daarnaast is Waarde & Vast Regulated by RICS wat inhoudt dat voldaan wordt aan de hoogste eisen voor wat betreft transparantie, aansprakelijkheid e.d.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn