Van toegevoegde waarde
Powered by: Johan Gielen

Netwerk & Samenwerkingspartners

Lidmaatschappen

Waarde & Vast is ingeschreven in onderstaande registers:

Royal Institution of Chartered Surveyors

Waarde & Vast is sinds 2009 lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors onder nummer: 1216037 en is daarbij geregistreerd binnen het pathway valuation en planning and development.

Het pathway valuation zorgt voor de borging van kennis kunde van de vakkennis en houdt toezicht op zowel taxateur als business valuators. Ingeschrevenen dienen jaarlijks te voldoen aan de gestelde eisen, waaronder permanente educatie. Waarde & Vast is Regulated by RICS wat inhoudt dat zij voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van transparantie.

Als toonaangevende instituut voor vastgoedprofessionals met 125.000 leden wereldwijd, bevordert RICS, in het algemeen belang, het integer en professioneel handelen van haar leden door middel van normen voor opleidingen, beroepsuitoefening en gedragscodes, die worden gehandhaafd door onafhankelijk tuchtrecht.  

 Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs

Waarde & Vast is ingeschreven in het register bedrijfsmatig vastgoed en grootschalig vastgoed onder nummer: RT323936078

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) biedt de opdrachtgever de garantie dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register Taxateur.

Een Register Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van NRVT.

RICS Registered Valuer

Waarde & Vast is ingeschreven als RICS Registered Valuer (RRV) voor de onderdelen taxaties, vastgoed waarderen en bedrijfswaarderingen.

Dit houdt in dat taxaties en vastgoed waarderingen voldoen aan de eisen die op basis van het "Red Book" worden gesteld en voor bedrijfswaarderingen geldt dat deze voldoen aan de richtlijnen zoals vastgelegd in: "Standard Valuation of businesses and business interests (2013) RICS".

Voor het uitvoeren van taxatiediensten en waarderingsdiensten voldoen wij aan de normen en richtlijnen die door bovenstaande organisaties worden gesteld.

Netwerk

Johan Gielen is daarnaast verbonden aan/ lid van:

Vereniging voor OnteigeningsRecht

Verenging voor OnteigeningsRecht Waarde & Vast

 

Waarde & Vast is lid van de VvOR. De Vereniging Voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Bestuurslid | Penningmeester

 

Afslag Eindhoven is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt op bijzondere locaties. Daarbij wordt veelvuldig samengewerkt met andere disciplines en maatschappelijke organisaties.


Partners | Samenwerking

 

Daar waar nodig werkt Waarde & Vast samen met andere partijen om de maximale waarde voor u te creëren.


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn